หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ความรู้บัญชีและภาษีอากร สมัครงาน ติดต่อ Links  
หน้าแรก > Links
 
 
 
Web Links

           กรมสรรพากร

           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

           สำนักงานประกันสังคม

           ธนาคารแห่งประเทศไทย

           กรมทรัพย์สินทางปัญญา

           กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

           กรมสรรพสามิต

           สภาวิชาชีพบัญชี

           กรมการประกันภัย

           สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

           สมาคมธนาคารไทย

           หอการค้าไทย

           สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

           สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

       

 

 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบัญชีและกฎหมาย “เพื่อน”
21,23 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 48 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 02-4332825-6, 02-4349517-8, 02-4246052 โทรสาร: 02-4349516 อีเมล์: