หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ความรู้บัญชีและภาษีอากร สมัครงาน ติดต่อ Links  
หน้าแรก > ความรู้บัญชีและภาษีอากร
 
 

ความรู้บัญชีและภาษีอากร

หน้าที่ 1
 
สิ่งที่ควรรู้
 
เมื่อคุณเริ่มกิจการของคุณแล้ว คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดทำบัญชีพร้อมทั้งจัดส่งบัญชีนั้น ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจำทุกปี
 
เมื่อมีลูกจ้าง นายจ้างต้องปฎิบัติอย่างไร
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย,ภาษีสรรพภาษีสามิต,ภาษีท้องถิ่น
 
การเลือกประเภทกิจการให้เหมาะสมกับกิจการของคุณถือเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญ
หน้าที่ 1
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบัญชีและกฎหมาย “เพื่อน”
21,23 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 48 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 02-4332825-6, 02-4349517-8, 02-4246052 โทรสาร: 02-4349516 อีเมล์: