หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ความรู้บัญชีและภาษีอากร สมัครงาน ติดต่อ Links  
หน้าแรก > สมัครงาน
 
 

 

สมัครงาน
 
      สำนักงานฯ ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรแก่หลากหลายประเภทธุรกิจ ท่านจะได้รับความรู้ ความท้าทาย ในบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น มีความร่วมมือกันเป็นทีม สำนักงานฯให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในการทำงาน, การพัฒนาความรู้ของบุคลากร  มีการฝึกอบรมทั้ง ภายในและภายนอกสำนักงานฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมืออาชีพ
 
 
 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี (ด่วน)

อัตรา หลายอัตรา
คุณสมบัติ
 
 
      หญิง/ชาย
      จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
      มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ละเอียดรอบคอบ
      หากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบบัญชีหรือบัญชีมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ขอบเขตงาน
 
     ตรวจสอบการจัดทำบัญชีและการนำส่งภาษี
 
 
 
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 

อัตรา หลายอัตรา
 
คุณสมบัติ
 
 
      หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
      จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
      มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม
      มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
      มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 
ขอบเขตงาน
 
 
     จัดทำบัญชี และการนำส่งภาษี รายเดือน
     จัดทำงบการเงิน
     ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 
 
 

 

ตำแหน่ง พนักงานธุรการการเงิน (ด่วน)

อัตรา 1 อัตรา
 
คุณสมบัติ
 
 
    จบปวส. หรือปริญญาตรี  สาขาบริหารจัดการ, บัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
    มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 
ขอบเขตงาน
 
      จัดทำเอกสารการรับชำระเงิน และบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
      งานอื่นๆด้านธุรการ
      ติดต่อประสานงาน

 

เอกสาร

 
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
วิธีสมัครงาน

 
ส่งประวัติการศึกษาและการทำงาน (Resume) มาที่ Email: หรือ
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานฯ โดยติดต่อแผนกบุคคล
หลังจากสำนักงานฯ ได้รับใบสมัครแล้ว จะจัดสอบข้อเขียน และนัดสัมภาษณ์ต่อไป

 

 
 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบัญชีและกฎหมาย “เพื่อน”
21,23 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 48 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 02-4332825-6, 02-4349517-8, 02-4246052 โทรสาร: 02-4349516 อีเมล์: