ประเภทกิจการในการจดทะเบียน
 
 
การเลือกประเภทกิจการให้เหมาะสมกับกิจการของคุณถือเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญ
 
 
 
 

         การเลือกประเภทกิจการให้เหมาะสมกับกิจการของคุณถือเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญ คุณควรทำความเข้าใจกับประเภทกิจการต่างๆที่เหมาะสมกับกิจการของคุณ ได้แก่

      บุคคลธรรมดา

      เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว หรือมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว หรือมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

       นิติบุคคล

แบ่งเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

คุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงข้อดี ข้อเสียของกิจการประเภทต่างๆ เพราะประเภทกิจการมีผลกระทบต่อโครงสร้างและดำเนินกิจการ การเสียภาษี ความรับผิดชอบในหนี้สินตลอดจนขั้นตอนการจดทะเบียนและหลักเกณฑ์ที่ต่างกัน