หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ความรู้บัญชีและภาษีอากร สมัครงาน ติดต่อ Links  
Home > เกี่ยวกับเรา
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

            
                                         

                                                          พิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

                                          จากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณอลงกรณ์ พลบุตร                                

                                                                     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

    

       สำนักงานฯได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 30 ปี สำนักงานฯมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ธุรกิจในหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจร ทั้งบริการจัดทำบัญชี, จดทะเบียนธุรกิจ, ตรวจสอบบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการงานด้านประกันสังคม โดยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานฯ เข้าใจลักษณะธุรกิจ และปัญหาด้านบัญชีและภาษีที่ธุรกิจ SMEs ต้องเผชิญเป็นอย่างดี สำนักงานฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้บริการที่ประทับใจ ใส่ใจในธุรกิจของท่าน เสมือนเป็นธุรกิจของเรา เพื่อให้ท่านมีความพึงพอใจสูงสุด

        เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงานฯได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO รับรองว่ามีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ

หมายเหตุ  ณ วันที่สำนักงานฯได้รับการรับรองคุณภาพ สำนักงานบัญชีในประเทศไทยมีทั้งสิ้น กว่า 40,000 ราย ในจำนวนนี้ มีสำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 16 ราย

 

 

 

 

                                       

 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบัญชีและกฎหมาย “เพื่อน”
21,23 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 48 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 02-4332825-6, 02-4349517-8, 02-4246052 โทรสาร: 02-4349516 อีเมล์: